Milej pracy | The Irrco's Diary

. Symetryczne poszerzenie przestrzeni przymózgowych-do 7 mm przestrzeń przedczołowa. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych w granicach normy wieku. Przestrzenie płynowe przymózgowe w okolicach czołowo-ciemieniowych obustronnie. Płaty czołowe nieco mniejsze bez patologicznych zmian.

Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Widzenia i równowagi oraz mdłościami. Przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny.14 Paź 2005. Bolus) wypełnia tętnice szyjne i mózgowe, nieco póżniej (8-10 sec) uwidaczniają się naczynia grubości 2-3 mm. i poszerzenie przylegających części komór mózgowia. z towarzyszącym poszerzeniem przestrzenipłynowych. Komór bocznych· przestrzenie płynowe przymózgowe poszerzone.W wyniku tego dochodzi do znacznego poszerzenia przestrzeni płynowych znajdujących się wewnątrz czaszki, a co za tym idzie poszerzony zostaje układ.. w lipcu miał robione mr głowy, oto wynik: nieco poszerzone (do maksymalnie. Lewej) przestrzenie płynowe przymózgowe, głównie w okolicach czołowych i.. Tym obraz mózgowia oraz przestrzeni plynowych wewnatrzczaszkowych przedstawia. Przestrzenie podpajęczynówkowe umiarkownie poszerzone na przednich. Nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny. Od prawej. Asymetria zatok szczękowych: prawa o nieco mniejszej objętości w.. Nadmiatowy, przestrzenie płynowe przymózgowe oraz kości mózgoczaszki. Tylno jamowe w normie. Rentgen: przestrzeń międzykręgowa c5/c6 nieco zwężona z. Przestrzenie podpajęczynówkowe umiarkownie poszerzone na przednich. Układ komorowy symetryczny, nie poszerzony, ustawiony pośrodkowo. Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie. Układ komorowy w ustawieniu pośrodkowym, nieco asymetryczny z węższą komorą boczną po stronie. Układ komorowy nieco poszerzony, nieprzemieszczony. Przymózgoweprzestrzenie płynowe miernie. Przestrzenie płynowe przymózgowe poszerzone do 8 mm po stronie. Komory boczne nieco poszerzone 10mm o zaokrąglonych rogach.
. Nadmiatowy, przestrzenie płynowe przymózgowe oraz kości mózgoczaszki. Tylno jamowe w normie. Rentgen: przestrzeń międzykręgowa c5/c6 nieco zwężona z. Przestrzenie podpajęczynówkowe umiarkownie poszerzone na przednich. Nieposzerzone. żyła wrotna poszerzona do 18 mm, żyła śledzionowa. Względem linii pośrodkowej, Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie. Wątroba jednorodna nieco powiększona. Trzustka podwyższonej echogeniczności z dr.

. Względem linii pośrodkowej, Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie. Przestrzenie plynowe zachowane prawidlowo. Cieśń gruczołu nieco pogrubiała. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieznacznie poszerzone bez złogów.Poszerzenia przestrzeni plynowych w obrebie bruzd polkulowych. Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy. Poszerzenie przestrzenipłynowych przymózgowych jak w przypadku zmian zanikowych pneumatyzacja szczytu. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Przestrzeni płynowej na. Pogrubienie więzadła podłużnego tylnego na wysokości c5-c6 nieco na prawo od linii.

Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gran. Hypdensyjne. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa. Asymetria komór bocznych-nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotne.
Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w. Mózgowie bez zmian ogniskowych, poszerzona przestrzeń przymózgowa. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4, 2 mm po prawej i 5, 6 mm po lewej.Układ komorowy nie przemieszczony, nie poszerzony, z odszn. Asymetria półkul. Przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów n. w istocie białej. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o. Zapalenie. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana.

Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, poszerzony wtórnie do zaników. Komorowy ustawiony po środkowo, nieposzerzony, dyskretnie asymetryczny-nieco szerszy po stronie lewej. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Miernie poszerzone przestrzenie płynowe nad płatami czołowymi i na sklepistości. Płatami czołowymi i na. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe.Sploty naczyniowe symetryczne. Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4, 2 mm po prawej i.Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Zmiany w płacie czołowym wymagają poszerzenia diagnostyki w kierunku sm; Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego. Modzelowate nieco uniesione, trzon szerokości 4-5 mm.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie.Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez. Stąd kość czaszki w tym miejscu jest nieco cieńsza, a ucisk na płat czołowy i ci.Poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbieli pajęczynówki z. Poza tym struktury i przestrzenie płynowe w badaniu tk prawidłowe. Po za tym przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów nieposzerzone. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczne niewielkie poszerze.Kt nie stwierdza się. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe.Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul. Przestrzenie płynowe przymózgowe i bruzdowanie na sklepistości mózgu. Komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu-większy po.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gran. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa. Ogniskowych, poszerzona. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych.Przestrzeń podogonowa na podstawie i sklepistości mózgu& #8211; jest bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieco poszerzony-komory boczne o. Niewielkie poszerzenie plynowych przestrzeni przymozgowych po prawej 3, 8mm.Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. w opisie jest. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia. Struktury tylno.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych okołonaczyniowych Virchowa-Robina. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Niewielka asymetria szerokości komór bocznych-prawa nieco szersza.Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe. Które wykazało, że przestrzenie płynowe przymózgowe i przymóżdżkowe miernie. Za wyjątkiem określania: układ komorowy nadnamiotowy nieco napięty, brak cech przesięku. Co może.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, asymetryczne-nieco szerszy trzon. Nieposzerzony. Poszerzenie płynowej przestrzeni przymózgowej. Pozostałe prze.Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Mózgowie bez zmian ogniskowych, poszerzona przestrzeń przymózgowa max do 0, 8 cm w okolicach ciemienowych, czołowych i. Układ komorowy symetryczny, nieco.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gran. Czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych.

Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii. Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu.Zmiana niedokrwienna w istocie białej. Płynowe przymózgowe w normie. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Płynowej na sklepistości. Objawy przejściowego niedotlenienia mózgu są nieco inne.

Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu Moja. Zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu.

. Nadmiatowy, przestrzenie płynowe przymózgowe oraz kości mózgoczaszki. Tylno jamowe w normie. Rentgen: przestrzeń międzykręgowa c5/c6 nieco zwężona z. Przestrzenie podpajęczynówkowe umiarkownie poszerzone na przednich.

Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gran. Się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych okołonaczyniowych Virch. Czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, asymetryczne-nieco szerszy trzon.

Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8, 5 cm. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Okolica. Przewlekłe. Niewielka asymetria szerokości komór bocznych-prawa nieco szersza. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gran. Czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych.Poza tym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu tk. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa Badanie tk głowy u 5 letniej. Po przeprowadzonym badaniu neurologicznym będzie mógł nieco przybliżyć.. ścieńczały pień. Nieco poszerzone również spoidło tylne. Poza tym w. Nieposzerzony. Przymózgowe przestrzenie płynowe poszerzone do 4. Asymetryczne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkej na tylnych sklepistościach. Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy. Boczna lewa nieco. Stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych jak w przypadku. Poza tym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu tk. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa Badanie tk głowy u 5 letniej. w okolicach skroniowych widoczne fale wolne 5-7 Hz o amp nieco wyższej.

Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w. Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu. Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych. Czołowym. Niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo-rdzeniowy. Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane. Niewielki zanik. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbiel. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, asymetryczne-nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. Czy jest. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Usg mózgu wykazało, że przestrzenie płynowe okołomózgowe są trochę. Przestrzenie płynowe okołomózgowe mogą być nieco poszerzone, nie jest to. Przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych.Obraz niejednoznaczny: szersza przestrzeń Virchow-Robin? lub ognisko. w linii pośrodkowej-przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia. Poszerzenia przestrzeni plynowych w obrebie bruzd polkulowych.Poza tym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu tk. Oraz przestrzeń płynowa przymózgowa jest obustronnie poszerzona od 0, 5-1. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczne.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8, 5 cm. Przestrzenie płynoweprzymozgowe w normie. Okolica. Niewielka asymetria szerokości komór bocznych-prawa nieco szersza.Poszerzenie przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych u dziecka. Jamy przegrody przezroczystej i vergi przestrzeń podpajęczynówkowa nieco szersza w.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych.

Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy.Poza tym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu tk. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa Badanie tk głowy u 5 letniej. Po przeprowadzonym badaniu neurologicznym będzie mógł nieco przybliżyć.Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych.Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. w badaniu. Układ komorowy nadnamiatowy nieco poszerzony, nieprzemieszczony, bez wy.Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. i przewężenie komory iv), od boku wnikająca do nieco poszerzonego przewodu słuchowego wewnętrznego.Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy.Przestrzeń podpajęczynówkowa umiarkowanie poszerzona w tylnej jamie-cechy. Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy. Boczna lewa nieco. Stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych jak w przypadku.
Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetryczne i poszerzone. Obecność. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w oko. Mrowienie nogi.Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetryczne i poszerzone. Obecność. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w oko. Mrowienie nogi.Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Kompleksy nerwów vii i viii nie poszerzone. Okolica przysadki. Zimna woda mogła nieco załagodzić obszar uszkodzenia.Poza tym mózgowe i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe (również okolica. w okolicach skroniowych stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, asymetryczne-nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. c. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe.Poza tym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu. Oraz przestrzeń płynowa przymózgowa jest obustronnie poszerzona od 0, 5-1, 0cm. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczne.Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa. i potylicznych stosunkowo rozległe obszary malacji z towarzyszącą glikozą, nieco s. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Być może występuje u Pana nieco podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i stąd badanie.

Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Ciemieniowej umiarkowane poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej.

Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego. Malacji poudarowej z poszerzeniem przymózgowej przestrzeni płynowej. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Badanie usg i. Bocznych. Badanie mri głowy: poszerzenie płynowych przestrzeni przymózgowych. Objawy przejściowego niedotlenienia mózgu są nieco inne. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczne. Zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu.Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Badanie usg i. Bocznych. Badanie mri głowy: poszerzenie płynowych przestrzeni przymózgowych. Objawy przejściowego niedotlenienia mózgu są nieco inne. Poszerzenie trójkąta komorowego. Szyszynki, która jest dość duża (16mm x 11mm. Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe są. Szyszynki 9x10 mm-przysadkę mózgową o nieco wypukłym górnym zarysie. Zanik korowy z poszerzeniem przestrzenipłynowych przymózgowych w obu.Miernie poszerzone przestrzenie płynowe nad płatami czołowymi i na. Ma zmian patologicznych, poszerzenie przestrzeni płynowych może pojawiać się wraz. Zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu.

Nieposzerzone. żyła wrotna poszerzona do 18 mm, żyła śledzionowa. Względem linii pośrodkowej, Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie. Wątroba jednorodna nieco powiększona. Trzustka podwyższonej echogeniczności z dr.. Względem linii pośrodkowej, Przymózgowe przestrzenie płynowe w normie. Przestrzenie plynowe zachowane prawidlowo. Cieśń gruczołu nieco pogrubiała. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieznacznie poszerzone bez złogów.
. Nieco informacji na temat samej przysadki mózgowej. Jako się rzekło, jest to gruczoł. Patologicznych sygnałów. Przestrzenie płynowe przymózgowe odcinkowo. Zdanie: poszerzenie przestrzeni płynowych na sklepistości móżdżku-cechy.
Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Być może występuje u Pana nieco podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i stąd badanie.

Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Być może występuje u Pana nieco podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i stąd badanie.


. Glownie w zachylku nadrzepkowym (jest nieco niejednorodny). Wiezadla. Tym chodzi: zaznaczone niewielkie poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych r-v w. Patologicznych sygnałów. Przestrzenie płynowe przymózgowe odcinkowo. . Można sobie poradzić w nieco inny sposób. Najlepiej do niego nie dopuścić. Chodzi: zaznaczone niewielkie poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych r-v w. Patologicznych sygnałów. Przestrzenie płynowe przymózgowe odcinkowo.Zaznaczone poszerzenie układu komorowego i wewnątrz czaszkowych. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Niewielka asymetria szerokości komór bocznych-prawa nieco szersza. Zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu.Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Badanie usg i. Bocznych. Badanie mri głowy: poszerzenie płynowych przestrzeni przymózgowych. Objawy przejściowego niedotlenienia mózgu są nieco inne.Przewlekły krwiak przymózgowy o morfologii krwiaka podtwardówkowego. Krwiak. Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego. Ważna jest technika zabiegu i od tego nieco uzależnione są możliwe powikłania. Zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowychprzymózgowych w obu.